Informacje o mówcy

Paweł Bochnowski

Paweł Bochnowski

Paweł Bochnowski (ACB, ALB) – Toastmaster od lutego 2015 roku. Ekspert w zakresie wdrażania zmian i zarządzania projektami nie tylko w dużych korporacjach, ale również w startupach. Podczas warsztatów uwielbia dzielić się konkretnymi i sprawdzonymi przez siebie narzędziami.

Paweł swoje doświadczenie i umiejętności na co dzień rozwija w dużych międzynarodowych organizacjach z sektora finansów i energetyki. Aktualnie jest odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów w wielokulturowym środowisku banku inwestycyjnego w Londynie. Jednocześnie dzieli się zdobytą w nich praktyczną wiedzą współpracując z lokalnymi firmami i startupami. Jest silnie zaangażowany w rozwój społeczności kierowników projektów, współpracując z Project Management Institiute czy z Magazynem Zarządzania Projektami. Cały czas stara się wychodzić ze swoją wiedzą do szerszego grona ludzi realizujących projekty, dzięki społecznościom których jest częścią - Toastmasters International, ASBIRO i FUAR. W swojej pracy wyznaje zasadę Continuous Improvement, dlatego na szkoleniach dzieli się aktualnymi trendami, które sprawdził w działaniu w swoich projektach. W wolnych chwilach komentuje mecze lacrosse swojej ukochanej drużyny Kosynierów Wrocław.

Więcej:
kontakt@bochnowski.pl
http://linkedin.com/in/pawelbochnowski
http://fb.me/ekspert.zarzadzania
http://bochnowski.pl

Beyond Project Management, czyli jak wyjść poza zarządzanie projektami

Język warsztatu: Polski

UWAGA: Warsztat w całości oparty o studia przypadków i intensywną pracę uczestników! Nie zalecany, dla osób chcących w ostatnich rzędach odpoczywać po trudach integracji! W trakcie tego warsztatu omówione zostaną dwa tematy związane z wykroczeniem poza obszar klasycznie definiowany jako zarządzanie projektami. Z jednej strony skupimy się na tym czy zarządzanie projektami to tylko dowożenie projektów zawodowych? Czy można wykorzystać praktyki i techniczne umiejętności zdobyte przy kierowaniu projektami w życiu prywatnym? Jak mogą one nam pomóc przy zarządzaniu naszymi firmami? Jak przekuć te umiejętności na drabinę pozwalającą wspiąć się wyżej w hierarchi korporacyjnej? Z drugiej strony porozmawiamy z czego zbudowane są takie obszary wiedzy jak Zarządzanie Programami oraz Zarządzanie Portfolio. Czy i gdzie łączą się one z kompetencjami zarządzania projektami? Czy dobry PM będzie równie skutecznym Program Manager’em? Jakich kompetencji potrzeba by tak ułożyć portfel projektów by wspierał on i był wspierany przez całą organizację? I w końcu jak te kompetencje mogą nam pomóc nawet gdy zawodowo nie zajmujemy się tak złożonymi zagadnieniami?